Osmanlı Devlet Armasındaki Semboller Ve Anlamları

Yazar: admin 29/01/2016 0 Yorum

Bir arma ile verilebilen onlarca mesaj...

 1. Tuğranın etrafındaki güneş motifi, padişahın güneşe benzetilmesinden ileri gelir
 2. II. Abdülhamit’in tuğrası
 3. Sorguçlu serpuş: Osman gaziyi ve tahtı temsil eder
 4. Yeşil Hilafet sancağı 
 5. Süngülü tüfek: Nizam-ı Ceditle birlikte Osmanlı ordusunun asıl silahı olmuştur
 6. Çift taraflı teber 
 7. Toplu tabanca 
 8. Terazi: şeşper ve asaya asılıdır, adaleti temsil eder.
 9. (Üstte) Kuran-ı Kerim. (Altta) Kanunnameler.
 10. Nışan-ı al-i imtiyaz: Devlet adına faydalı işlerde bulunmuş ilim adamları, idareci ve askerlere veriliyordu.
 11. Nışan-ı Osmani: Sultan Abdülaziz Han tarafından 1862’de ihdas edilmiş olup, devlet hizmetinde üstün başarı sağlayanlara verilirdi
 12. Asa ve şeşper
 13. Çapa, Osmanlı denizciliğini temsil eder.
 14. Bereket boynuzu
 15. Nışan-ı iftihar
 16. Yay
 17. Mecidi nişanı 
 18. Borazan, modern mızıka takımının kullandığı çalgı aletidir
 19. Şefkat nışanı, 1878’de II. Abdülhamit Han tarafından ihdas edilmiş olup; savaş zamanında, büyük afetlerde devlete, millete hizmet eden kadınlara verilirdi
 20. Top gülleleri (Bazı armalarda bulunmuyor.)
 21. Kılıç
 22. Top, topçu ocaklarını temsil eder
 23. El siperlikli tören kılıcı: bu kılıç klasik Türk kılıcı olmayıp, o devirdeki subaylar tarafından kullanılırdı.
 24. Mızrak.
 25. Çift taraflı teber, orduda üst düzey görevliler tarafından üstünlük sembolü olarak kullanılmıştır.
 26. Tek taraflı teber (balta)
 27. Bayrak
 28. Osmanlı sancağı
 29. Mızrak: Son dönem mızraklı süvari alaylarını remzeder
 30. Kalkan, Ortasında stilize edilmiş bir güneş motifi var. 12 yıldız: Rivayete göre bu 12 yıldız 12 burcu temsil eder. Güneş bu burçlar üzerinde hareket eder.

Bir yorum gönder

Loading...